• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

گزارش تصویری مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی ، بیست و دومین سمینار داروسازی کشور

✅ ایراد سخنرانی توسط جناب آقای دکتر مهدی وزیریان با محوریت " از شناخت ماده موثره منبع طبیعی تا فرمولاسیون دارو های گیاهی؛"

▫️بررسی اثرات فارماکولوژیک و برهم کنش های مواد موجود در فراورده های طبیعی با یکدیگر

▫️بررسی ضرورت های لازم در فرمولاسیون فراورده های طبیعی

▫️توجه به نوع حلال بر اساس خواص فیزیکوشیمیایی مواد موثره

▫️ضرورت بررسی پایداری مواد موثره در فرمولاسیون

▫️توجه به مقبولیت شکل دارویی توسط بیمار در فرمولاسیون گیاهان 

#سمینار‌دانشجویان‌داروسازی‌ایران #مدرسه‌ی‌پاییزه  #فارماکوگنوزی  

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر