• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

گزارش تصویری مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی ، بیست و دومین سمینار داروسازی کشور

✅ ایراد سخنرانی توسط جناب آقای دکتر غلامرضا امین با محوریت " اتنوفارماکولوژی و جایگاه گیاهان اندمیک در فراورده های طبیعی سنتی و مکمل؛"

▫️اتنوفارماکولوژی؛ بررسی مفهوم آن به عنوان دانش مردمی درمان با استفاده از گیاهان دارویی

▫️بررسی برخی نمونه های موفق از اتنوفارماکولوژی

▫️اثبات تاثیر چشمگیر گیاه مسواک در سلامت دهان و دندان مسلمانان حاشیه کشور های حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا

▫️بهره مندی از تاثیر این گیاه تولید فراورده های تجاری از گیاه مسواک

▫️بررسی برخی گیاهان اندمیک ایران و فرصت های موجود برای تولید فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

#سمینار‌دانشجویان‌داروسازی‌ایران #مدرسه‌ی‌پاییزه  #فارماکوگنوزی

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر