• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

گزارش تصویری مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی ، بیست و دومین سمینار داروسازی کشور

✅ ایراد سخنرانی توسط سرکار خانم دکتر خسروی دهقی با محوریت " معرفی رشته فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی، بررسی چشم انداز ها و اهداف کلی این رشته؛"

▫️ارائه تاریخچه ای از علم فارماکوگنوزی

▫️معرفی حیطه های مختلف علم فارماکوگنوزی

▫️معرفی علم داروسازی سنتی

▫️بررسی فرصت ها و ذخایر گیاهی کشور جهت تولید فراورده های طبیعی

▫️بررسی ظرفیت صادراتی فراورده های گیاهی کشور با توجه به تنوع گونه‌ای در کشور

 

#سمینار‌دانشجویان‌داروسازی‌ایران #فارماکوگنوزی