• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی

گزارش تصویری مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی بیست و دومین سمینار داروسازی کشور

✅ مدرسه‌ی‌پاییزه فارماکوگنوزی  با سخنرانی دبیر سمینار سرکار خانم دکتر مهرنوش نیکپور و ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه سمینار بیست و دوم تا کنون،  در تاریخ هفتم آذر 1397 برگزار گردید.


 

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر