• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

اهدای لوح تقدیر به رابطین صنفی و علمی توسط دبیرخانه بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی در مراسم افتتاحیه