• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

همایش معرفی بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسرکشور با حضور ریاست دانشکده، اساتید و دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز