• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

پنل صنفی - تالار رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصاویر پنل های صنفی آینده شغلی دانشجویان داروسازی

اولین پنل صنفی توسط دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور با حضور دکتر دیناروند، دکتر کبریایی زاده، دکتر حامدی فر، دکتر هاشمیان، دکتر حمیدی و دکتر شریف زاده و هم چنین بیش از ۳۰۰دانشجو از دانشکده های داروسازی سراسر کشور و رابطین سمینار در تاریخ۵خرداد ۹۵در تالار رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. دومین پنل صنفی توسط دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور با با عنوان آینده شغلی دانشجویان داروسازی در عرصه بالینی و با حضور جناب اقای دکتر غلامی، دکتر چراغعلی، دکتر اسماعیلی و دکتر شریف زاده و تعداد زیادی از دانشجویان داروسازی در تاریخ سوم آذرماه در تالار رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر