• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴
رزرو غذا

رزرو غذا
برای روز مدرسه اقتصاد و مدیریت دارویی


ثبت نام کنندگان در مدارس تابستانه اقتصاد و مدیریت دارویی می توانند از طریق لینک زیر، برای روز مدرسه غذا رزرو نمایند.

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد