• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴
رزرو غذا

رزرو غذا
در روز مدرسه فارماسیوتیکس


ثبت نام کنندگان در مدارس تابستانه فارماسیوتیکس می توانند از طریق لینک زیر، برای روز مدرسه غذا رزرو نمایند.

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد