• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴
کارگاه نقد و داوری مقالات علمی (غیر حضوری)

کارگاه نقد و داوری مقالات علمی (غیر حضوری)
24 تیر 97 - دانشگاه علوم پزشکی زنجان


این دوره به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می شود

برای ثبت نام در دوره حضوری اینجا کلیک کنیدتعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد