• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴
کارگاه استفاده از نرم افزار R در پژوهش

کارگاه استفاده از نرم افزار R در پژوهش

✅ بیست و دومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران با همکاری انجمن علمی دانشکده داروسازی زنجان برگزار میکند:

🔍"کارگاه استفاده از نرم افزار R در پژوهش"

🔸معرفی نرم افزار R
🔹نحوه کمک گرفتن از Help نرم افزار
🔸پکیج های نرم افزار R
🔹نحوه ی import و Export داده ها در R
🔸آشنایی با دستورهای پرکارد
🔹آشنایی با تابع نویسی در R
🔸روش تولید اعداد تصادفی از توزیع های آماری
🔹معرفی نرم افزار Rstudio
🔸آمار توصیفی و نمودارها
🔹آزمون های آماری
🔸رگرسیون
🔹و...

▪مدرس:
▫جناب آقای دکتر علی آقامحمدی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه زنجان

▪زمان و محل برگزاری:
▫٨ و ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، ساعت ۹ تا ۱۶، دانشکده داروسازی زنجان

❗آخرین مهلت ثبت نام: ۳ اسفند ماه ۱۳۹۷

🔻هزینه ثبت نام: ۵۰۰۰۰ تومان
تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد