• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

راهنمای شرکت در سمینار(دریافت فایل های مورد نیاز)

در این بخش راهنمای شرکت در سمینار، نحوه ارسال مقالات، نمونه رزومه و ... را می توانید دریافت کنید.

دفترچه راهنمای نقد و داوری مقالات علمی

دفترچه راهنمای نقد و داوری مقالات علمی را میتوانید از اینجا دانلود نمایید .

فرمت آثار محورهای علمی

 

 

نمونه آثار محورهای علمی را میتوانید از اینجا به صورت فایل PDF دریافت کنید.

نمونه آثار محورهای علمی را میتوانید از اینجا به صورت فایل Word دریافت کنید.

فرمت آثار محورهای صنفی

 

 

فرمت آثار محورهای صنفی را میتوانید از اینجا به صورت فایل  PDF دریافت کنید.

فرمت آثار محورهای صنفی را میتوانید از اینجا به صورت فایل  Word دریافت کنید.

فرم تعهدنامه ارسال آثار

 

 

فرم  تعهدنامه ارسال اثر  را میتوانید از اینجا به صورت فایل PDFدریافت کنید.