• ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۷۴

فراخوان سخنرانی به زبان انگلیسی

🔴برای نخستین بار در مجموعه سمینارهای دانشجویان داروسازی سراسر کشور، کمیته_علمی IPSS 21 از افراد توانمند و علاقه مند به زبان انگلیسی جهت ارائه_شفاهی انگلیسی پیرامون موضوع های مربوط به سمینار دعوت می نماید:

🔶️موضوع ارائه میتواند کلیت موضوع مقاله ارائه شده در سمینار، بدون در نظر گرفتن دیتاهای حاصل باشد. (شرکت در این بخش سمینار برای  شرکت کنندگان آزاد نیز امکان پذیر می باشد.)

🎙برای شرکت در این بخش، صدای ضبط شده 2 دقیقه ای  از ارائه انگلیسی خود را همراه موضوع، نام و نام خانوادگی و دانشگاه محل تحصیل به اکانت @IPSS_English_presentation ارسال نمایید.

🚫ارائه نهایی 15 دقیقه می باشد و مدت زمان داوری نیز 5 دقیقه خواهد بود.

🚫مهلت #ارسال نمونه ارائه تا 18 بهمن ماه می باشد.

 🔶️از میان آثار برگزیده، به نفرات اول تا سوم، جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد .

✉️چگونگی داوری ارائه ها در فایل پیوست قابل دریافت می باشد.

فایل

‼️ثبت نام محدود بوده و زمان ثبت نام قابل تمدید نمی باشد.

❗️ارائه شفاهی خلاصه مقالات پذیرفته شده نیز به زبان انگلیسی امکان پذیر می باشد اما در بخش رقابتی این مسابقه گنجانده نخواهد شد. 

❗️زمان ارائه های انگلیسی با سایر ارائه های سمینار تداخل زمانی نخواهد داشت.