برگزاری نشست خبری بیست و یکمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور در دانشگاه